VÅRE ANLEGG

1

Tromsø, Norge

KVAS

Kvitebjørn Varme (KVAS) har levert pålitelig og lavkarbon fjernvarme til både private husholdninger og næringsliv i Tromsø siden 1986, inkludert sykehuset og universitetet. I slutten av 2016 fullførte Kvitebjørn en omfattende investering som bl.a. inneholdt utviklingsplaner for fjernvarmenettverket og en ny 2x10MW energigjenvinningsfabrikk. I 2020 leverte Kvitebjørn 143GWh, med stadig nye kunder som koblet seg til nettverket.

Installert effekt: 22MW
Brutto produksjonskapasitet: 170 GWh
Brensel: Ca. 60.000 tonn avfall per år

2

SAE

Sarpsborg, Norge

Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) er en moderne og høyteknologisk fabrikk for energigjenvinning av restavfall, lokalisert i Sarpsborgs industriområde. Selskapet utnytter først og fremst husholdningsavfall med bruk av avansert teknologi for å minimere utslipp. Dette blir så igjen industriell damp for biokjemiaktøren Borregaard. CO2-utslippene har blitt redusert med ca 40.000 tonn/år, tilsvarende en miljøfordel for 4 millioner trær.

Installert effekt: 32MW
Brutto produksjonskapasitet: 255 GWh
Brensel: Ca. 80.000 tonn avfall per år

3

KVB

Fredrikstad, Norway

Kvitebjørn Bio-El (KVB) er et moderne, allsidig energigjenvinningsanlegg med varmegjenvinning. Anlegget får sine inntekter fra salg av varme, damp og elektrisitet til kunder i Fredrikstad. KVB har vært i drift siden 2008, og har en installert kjelekapasitet på 22 MW (kan forbrenne opptil 60.000 tonn avfall årlig), og leverer varme til Fredrikstad Kommune og damp til lokal industri. Ved ledig kapasitet, leveres elektrisitet til det lokale strømnettet fra anleggets egen dampturbin og generator.

Installert effekt: 22MW
Brutto produksjonskapasitet: 170 GWh
Brensel: Ca. 60.000 tonn avfall per år