MEDIA

SAREN Energy AS samsvar med åpenhetsloven

Informasjon om åpenhetsloven kan leses her. Åpenhetsloven trådde i kraft i 2022, som et ledd i å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og er skattepliktige til Norge. Saren Energy og deres datterselskaper tar loven på alvor, og redegjør her for hvordan vi forholder oss til lovverket.

Fortsett å lese

SAE og BIOEL får felles eiere gjennom SAREN Energy

Gjennom en fusjon av de to selskapene skapes en ledende aktør innen avfallsforbrenning i det norske markedet. SAREN Energy blir en plattform med fokus på å levere fornybare og bærekraftige energiløsninger til næringslivet og industrien i Norden. SAREN Energy: Vil levere mer enn 300 GWh damp og varme til fjernvarme og lokal industri Skaper en høyt kompetent organisasjon med fokus på langsiktig, miljøvennlig avfallshåndtering og produksjon av energi fra to moderne avfallsforbrenningsanlegg Har en strategisk plassering for å styrke sin posisjon og effektivt manøvrere i oppstykkede lokale markeder Se også fullstendig pressemelding: SAREN-Energy-Press-Release-FINAL

Fortsett å lese

PATRIZIA Infrastructure fullfører SAREN Energy fusjonen

• Når SAREN Energy og Kvitebjørn Varme er ferdig fusjonert, har PATRIZIA Infrastructure skapt en av de største fjernvarmeoperatørene i Norge. • Gjennom denne sammenslåingen har SAREN Energy tre moderne anlegg som er strategisk lokalisert, og som omdanner avfall til energi (waste to energy), og et fjernvarmenettverk i Norge. • Den nye plattformen kommer til å bidra til akselerering av dekarbonisering i Norge ved å ta i bruk CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage) i årene fremover. • Fusjonen støtter PATRIZIAs bærekraftstrategi for å oppnå netto null karbonutslipp i alle driftsenhetene sine og i investeringsporteføljen innen år 2040 eller tidligere.

Fortsett å lese

Whitehelm and Daimyo announce merger of SAE and KVB and creation of SAREN Energy

LONDON/OSLO – 17 July 2020. Whitehelm Capital Ltd (“Whitehelm”) and Daimyo AS (“Daimyo”) are pleased to announce the merger of Sarpsborg Avfallsenergi AS and Kvitebjørn Bio-El AS in SAREN Energy AS (“SAREN Energy”), to establish a platform focused on the operation of renewable and sustainable energy solutions for commercial and industrial companies in the Nordics.

Fortsett å lese