FREMTIDENS ENERGI

OM OSS

SAREN Energy er et bærekraftig energiselskap med fokus på lavkarbon-ressurser og energieffektive anlegg.

Selskapet fokuserer på høyteknologiske infrastrukturselskaper som muliggjør effektiv drift.

Bærekraftig energibasert infrastruktur er sentralt, noe som sikrer en vei mot karbonnøytralitet og energieffektivitet som lavkarbon energiproduksjon, avanserte kraftnettinvesteringer, energilagring, fjernvarme og effektiv energigjenvinning.

SAREN Energy følger strenge miljøkrav og er følgelig en aktør som fremmer bærekraft og langsiktig miljøtankegang. Ekte energigjenvinning reduserer betraktelig utslipp av drivhusgasser og andre miljøskadelige elementer.

Edited IMG_1916 (1) + 1920

Eierskap og kapitalforvaltning

En gruppe veletablerte internasjonale pensjonsfond og institusjonelle investorer med en langsiktig eierskapsstrategi og sterk bærekraftsidentifikasjon.

PATRIZIA er en ledende partner for globale realaktiva, vi tilbyr investorer et bredt utvalg av attraktive investeringsmuligheter underbygget av over 38 års erfaring og over €56 milliarder realaktiva under forvaltning. PATRIZIA er en uavhengig investeringsforvalter med en kundebase på mer enn 450 institusjonelle investorer fra alle verdenshjørner. I tillegg til finansinstitusjoner og pensjonsfond inkluderer disse kundene også forsikringsselskaper og statlige investeringsfond. PATRIZIA opererer ved 28 lokasjoner over hele verden, med 19 kontorer i Europa i tillegg til eksperter på bakken i Hong Kong, Melbourne, New York, Seoul, Tokyo, Canberra og Sydney.

28 ÅRS ERFARING

€56 MILL

REALAKTIVA
UNDER FORVALTNING